3 lidi online
mail bures@bures-instalace.cz adresa Slatina n. Úpou 241
Krkonošský veletr Trutnov 2018- 27, 28.4.2018

Krkonošský veletr Trutnov 2018- 27, 28.4.2018

Editace - 29.04.2018

V termínu 27- 28.4.2018 se budeme účastnit výstavy v Trutnově. Vystavovat budeme kotel fi. Benekov a tepelné čerpadlo fi Hotjet. Přijdťe na výstavu a soutěžte s námi o dárek v hodnotě 3000,-kč.

Základních vlastnosti nejčastěji používaných zásobníků v ČR

Základních vlastnosti nejčastěji používaných zásobníků v ČR

Editace - 20.06.2011

Důležitým prvkem ovlivňujícím využitelnost dopadlé sluneční energie jsou zásobníky. Může se jednat o zásobníky krátkodobé (denní), dlouhodobé (řádově týdny, měsíce). Významnými faktory ovlivňující funkčnost soustavy je druh teplovodního média a velikost zásobníku. Je třeba sestavu navrhnout tak, aby zásobník pokud možno co nejvíce pracoval s potřebnými teplotami.

Základní dělení zásobníků

Dalším důležitým prvkem ovlivňujícím využitelnost dopadlé sluneční energie jsou zásobníky, prvky předávající energii k okamžité spotřebě / akumulaci. Může se jednat o zásobníky krátkodobé (denní), dlouhodobé (řádově týdny, měsíce).

 • Mezi krátkodobé např. patří AKU nádoby, zásobníky TV,...
 • Mezi dlouhodobé patří např. AKU nádoba o objemu jednotek tisíců m3 uložených v zemi, povrchových zásobníků, zemních sond,... Tyto sytémy jsou realizované především v zahraničí.
 • Dále jsou prvky, které nevyužívají k akumulaci vodu, ale mohou využívat např. parafín, vosk,... až po vratné chemické reakce. Mezi nejčastěji vužívané systémy v ČR patrí akumulace pomocí vody. Je to také díky masivnímu rozšíření nejjednodušší a nejlevnější řešení na standardní objemy akumulace.

Velikost zásobníku

Dalším významným faktorem ovlivňujícím funkčnost soustavy je i velikost zásobníku - objem je potřeba volit dle místních dispozic a potenciálu využití, prostě navrhnout tak, aby zásobník pokuď možno co nejvíce pracoval s potřebnými teplotami.

 • Pokud budeme mít na soustavu zbytečně velký zásobník, poté ho ohřejem na potřebnou teplotu pouze při nadbytku sluneční energie v létě.
 • Naopak, s využitím menšího zásobníku bude docházet k častému přehřívání soustavy a degradaci instalovaného zařízení.
 • Toto lze celkem jednoduše obejít tím, že nainstaluji nádobu o velkém objemu, s výbornou stratifikací která mi zaručí dostatečnou teplotu na odběrném místě i při malém zisku ze solární soustavy, ale negativním faktorem je pořizovací cena, která za tento typ nádrží přesahuje 60000,- bez DpH jenom za nádrž.

Jednoduché zásobníky užitkové vody

Pro solární systémy jsou určeny specifické zásobníky především s následující úpravou - zvětšená plocha výměníku, vyšší povolená pracovní teplota nádrže, vyšší pracovní tlaky výměníků, případně jiná pozice elektro patron pro případný dohřev. V 97% jsou tvořeny trubkovým Fe výměníkem.

 • Při použití standardních zásobníku na ohřev vody dochází k nedostatečnému předávání sluneční energie -> dochází k přehřívání soustavy, kolektorů,... - nevhodné.
 • Tyto typy jsou určené pro jednoduché aplikace ohřevu TV - nejjednodušší, nejlevnější systémy.
Jednoduchý zásobník užitkové vody - schéma

Jednoduchý zásobník užitkové vody - schéma

Zásobníky otopné vody, zásobníky otopné vody spolu se zásobníkem užitkové vody

Pro solární systémy jsou určeny specifické zásobníky především s následující úpravou - zvětšená plocha výměníku, vyšší povolená pracovní teplota nádrže, vyšší pracovní tlaky výměníků, případně jiná pozice elektro patron pro případný dohřev.

 • Nádrže mohou být čistě na otopnou vodu. Další variantou nádrže na otopnou vodu je nádrž, kde je uvnitř nádrže instalována další nádoba o menším objemu sloužící pro ohřev užitkové vody - tyto nádoby se většinou označují jako plovoucí bojlery.
 • Z hlediska údržby, servisu a provozních režimů jsou oproti plovoucím bojlerům výhodnějsí nádrže s tzv. průtokovým ohřevem, kde se užitková voda ohřívá při průtoku výměníkem, který je instalován uvnitř nádody otopné vody.
 • V české republice je velký počet dodavatelů, kteří specifické požadavky solárních aplikací řeší s větší či menší úspěšností.
 • Výměníky uvnitř nádob mohou být Fe, nerezový vlnovec, případně měděné, které zaručují nejlepší přenosy energií.
 • Dle kvality instalovaných prvků a provedení výměníků se taktéž diametrálně liší ceny těchto prvků solární soustavy. V poslední době v řádu několika posledních let přicházejí na trh také nádrže vyrobené z plastu , které jsou většinou beztlaké, ale mohou být taktéž tlakové.
 • Tyto typy jsou určené pro střední aplikace slunečních systémů.
 • Níže uvedené nádoby jsou pouze informativní o tom jak to asi vypadá.
Zásobníky otopné vody a zásobníky otopné vody spolu se zásobníkem užitkové vody

Zásobníky otopné vody a zásobníky otopné vody spolu se zásobníkem užitkové vody

Zásobníky specificky vyrobené - na zakázku

Pro solární systémy jsou určeny specifické zásobníky především s následující úpravou - zvětšená plocha výměníku, vyšší povolená pracovní teplota nádrže, vyšší pracovní tlaky výměníků, případně jiná pozice elektro patron pro případný dohřev.

 • Jedná se o zásobníky přímo určené pro aplikace se solárním systémem, které jsou vyrobeny dle Vašich požadavků na zakázku.
 • Tyto zásobníky mají zvětšený povrch výměníku (jak solarního, tak pro průtokový ohřev užitkové vody). Je také lépe řešena bivalence, umístění jímek,...
 • Tyto typy jsou určené pro střední aplikace / větší aplikace slunečních kolektorů.
 • Cenově vycházejí o něco dráže, oproti standardním nádobám, ale z hlediska návratnosti, provozní účinnosti je cenové navýšení zanedbatelné. Ceny začínají od cca 32 000,- bez Dph
Zásobníky na míru

Zásobníky na míru

Výměník

V sortimentu jsou výměníky pro sluneční kolektory, pro bazénové technologie, pro otopnou vodu, speciální určení. Nabízíme výměníky deskové pájené, deskové rozebiratelné (jdou vyčistit, vyměnit deska), trubkové, speciální na zakázku.
Navrhneme výměník na míru, na danou aplikaci.

 • Mezi nejlevnější patří deskové pájené, nejdražší jsou výměníky trubkové / speciální.

Související články:

Základní prvky solárních systémů

Základní prvky solárních systémů

Editace - 09.05.2015

Standardní prvky teplovodivé solární soustavy, které ovlivňují celkové výsledné využití soustavy a základní prvky sluneční soustavy, které mají zásadní vliv na účinnost přeměny dopadlé sluneční energie a velikost energie k dalšímu využití.

Porovnání fotovoltaiky a fototermiky pro ohřev vody

Porovnání fotovoltaiky a fototermiky pro ohřev vody

Editace - 07.04.2015

S využitím simulačního softwaru TRNSYS byly porovnány za srovnatelných podmínek odběru tepla a klimatických podmínek fotovoltaický systém (ve dvou variantách) a fototermický systém pro přípravu teplé vody. Na základě několika konkrétních nabídek bylo provedeno ekonomické porovnání.

Nový deskový kolektor Logasol SKS 5.0

Nový deskový kolektor Logasol SKS 5.0

Editace - 07.04.2015

Společnost Buderus na začátku roku 2015 přišla s novým typem deskového koletoru Logasol SKS 5.0 Jedná se o špičkový deskový kolektor s náplní inertního plynu pro solární ohřev teplé vody, bazénové vody a podporu vytápění.

Nabídka tepelných čerapdel a ohřívačů vody Buderus

Nabídka tepelných čerapdel a ohřívačů vody Buderus

Editace - 27.01.2015

Ceníky ohřívačů vody Buderus s integrovaným tepelným čerpadlem pro rok 2015. Rozšířená nabídka paketů Buderus s tepelnými čerpadly a cenově zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Logatherm.

Technická data ohřívačů vody Buderus

Technická data ohřívačů vody Buderus

Editace - 22.02.2014

Tepelné čerpadlo Logatherm WPT 270 pro ohřev teplé vody značky Buderus získává energii pro optimální ohřev teplé vody přímo ze vzduchu: buď ze vzduchu v místnosti, nebo ze vzduchu venkovního. Prohlédněte si jeho technická data.

Technická data ohřívačů vody Ochsner

Technická data ohřívačů vody Ochsner

Editace - 22.02.2014

Špičková technologie v exkluzivním designu v propojení s technikou budoucnosti ohřívá hospodárně TV každou minutu, každý denní i noční čas. To všechno z obnovitelných zdrojů za každého počasí. Prostudujte si technické specifikace Ochsner ještě dnes!

Solární regulace

Solární regulace

Editace - 06.10.2013

Solární regulace je důležitý prvek, který zásadním způsobem ovlivňuje energetickou ziskovost soustavy. Tyto prvky slouží k vyhodnocení požadovaných teplot jednotlivých spotřebičů, spotřebiče (AKU nádoba, zásobník TV, topný okruh, bazénový okruh,...) a dle aktuální teploty na kolektoru, případně dle čidla oslunění / předpovědi počasí se reguluje funkce celé soustavy. Při nedostatečném osvitu je spínána bivalence v podobě elektro patrony, elektro kotle, plynového kotle, automatického kotle, tepelného čerpadla.


* Váš dotaz

* Váš e-mail

* Vaše bydliště (orientačně)

* Odeslat dotaz