1 člověk online
mail bures@bures-instalace.cz adresa Slatina n. Úpou 241
Krkonošský veletr Trutnov 2018- 27, 28.4.2018

Krkonošský veletr Trutnov 2018- 27, 28.4.2018

Editace - 29.04.2018

V termínu 27- 28.4.2018 se budeme účastnit výstavy v Trutnově. Vystavovat budeme kotel fi. Benekov a tepelné čerpadlo fi Hotjet. Přijdťe na výstavu a soutěžte s námi o dárek v hodnotě 3000,-kč.

Solární kolektory v kostce

Solární kolektory v kostce

Editace - 20.06.2011

Solární sytém může sloužit všude tam, kde je něco potřeba ohřívat - pro přípravu užitkové vody, k ohřevu otopné vody (přitápění, vytápění), k ohřevu technické vody ve výrobních závodech,... Přinášíme Vám základní informace o solárním ohřevu vody, které byste měli znát.

Nejjednodušším způsobem, jak využít slunečního záření pro přeměnu energie, je postavit do cesty slunečních paprsků sluneční kolektor. Na absorbční ploše kolektoru se přemění sluneční záření v teplo, které je odvedeno k dalšímu využití.
Dále se pokusíme vysvětlit několik základních faktů, které ovlivňují kolik dopadnuté sluneční energie se účelně využije.

Solární kolektor není solární panel

 • Dopadlá sluneční energie se pomocí slunečního kolektoru přeměňuje na teplo, které je dále distribuováno pomocí teplonosné látky (voda, nemrznoucí kapalina, ...) k uložení, případně k okamžité spotřebě.
 • Narozdíl oproti fotovoltaickým panelům kde je využití dopadlé energie jednodušší, mají teplovodní systémy výhodu v tom, že tyto panely mají cca 10-ti násobnou ziskovost panelu.
 • Fotovoltaika: Panel cca 200W, účinnost cca 15%, už ze svých technických vlatností použitých materiálů dochází ke snižování účinnosti systému.
 • Fototermika: Podobný panel cca 2000W, nevýhody jsou složitější instalace a pod.

Jak pracují solární kolektory

 • V ČR se jako teplonosná kapalina využívá v 98% nemrznoucí směs, která nám umožňuje funkčnost systémů i za vysokých / nízkých provozních teplot. Těchto směsí je také několik druhů. Tato směs má svoji garantovanou životnost (dnes až 10 let), u které může docházet ke zkrácení životnosti směsi častým přehříváním (vařením) solární soustavy. Po cca 5-ti letech provozu doporučujeme provádět měření hodnoty teploty nezámrzné kapaliny, u systémů se značným přehřívání doporučujeme intervaly častější. Kompletní výměna nemrznoucí směsi vychází asi na 1500,- bez DpH dle velikosti systému.
 • Solární systémy jsou celkem atypická zařízení, která pracují s vysokou teplotou a tlakem (havarijní stav je teplota až cca 220°C, tlak až 6Bar). Celkem normální teploty při kterých pracují sluneční kolektory jsou hodnoty přes 100°C. Ztohoto důvodu nedoporučujeme větší soustavy realizovat svépomocí - může dojít ke značným škodám na zařízení i majetku.
 • Solární sytém může sloužit všude tam, kde je něco potřeba ohřívat - pro přípravu užitkové vody, k ohřevu otopné vody (přitápění, vytápění), k ohřevu technické vody v závodech, atd.

Využití solárních kolektorů

 • Solární systém by měl mít návratnost. Jedná se o zařízení, které na stavbě mít nemusíte a pokud už je instalované, tak by se mělo také někdy samo zaplatit. Ideální je, když je návratnost zařízení do 10-ti let. Bohužel sluneční podmínky v naší zeměpisné poloze nejsou po celý rok nejlepší, tudíž je potřeba toto zohlednit při výběru jednotlivých prvků.
 • Z hlediska možného vytápění nemovitostí - instalovat systém pro režim vytápění (tudíž požadujem největší využití v zimě, při horších slunečních podmínkách) doporučujeme instalovat do nemovitostí s tepelnou trátou max 10kw, ideálně s nízkoteplotní otopnou soustavou (podlahové, stěnové,... vytápění). V těchto soustavách je poté velké procento celoročního využití a následná velká návratnost zařízení.
 • Dále jsou tyto systémy vhodné pro nemovitosti, kde je pravidelná velká spotřeba tepla - např. rodninný dům s bazénem (nemám na mysli nafukovací bazén),...
 • Solární kolektor je zařízení, které se nehodí do všech nemovitostí, ale určitě se najde řada instalací, kde toto zařízení najde své uplatnění a zákazníci budou spokujení s jeho využitím.

Sluneční aktivita v ČR

Slunce nazasílá účty - energie dodaná zdarma, tak proč tuto energii nevyužít. Za ideálních podmínek je tepelný výkon kolektoru cca 1900W a příkon zařízení je cca 100W - což je zisk cca 19-ti násobný.

Sluneční záření v ČR

Sluneční záření v ČR

Solární záření v ČR: na obrázku jsou zobrazeny roční hodnoty dopadajícího slunečního záření na území ČR, které je vyšší než ve většině západoevropských a severoevropských zemích


Související články:

Základní prvky solárních systémů

Základní prvky solárních systémů

Editace - 09.05.2015

Standardní prvky teplovodivé solární soustavy, které ovlivňují celkové výsledné využití soustavy a základní prvky sluneční soustavy, které mají zásadní vliv na účinnost přeměny dopadlé sluneční energie a velikost energie k dalšímu využití.

Porovnání fotovoltaiky a fototermiky pro ohřev vody

Porovnání fotovoltaiky a fototermiky pro ohřev vody

Editace - 07.04.2015

S využitím simulačního softwaru TRNSYS byly porovnány za srovnatelných podmínek odběru tepla a klimatických podmínek fotovoltaický systém (ve dvou variantách) a fototermický systém pro přípravu teplé vody. Na základě několika konkrétních nabídek bylo provedeno ekonomické porovnání.

Nový deskový kolektor Logasol SKS 5.0

Nový deskový kolektor Logasol SKS 5.0

Editace - 07.04.2015

Společnost Buderus na začátku roku 2015 přišla s novým typem deskového koletoru Logasol SKS 5.0 Jedná se o špičkový deskový kolektor s náplní inertního plynu pro solární ohřev teplé vody, bazénové vody a podporu vytápění.

Nabídka tepelných čerapdel a ohřívačů vody Buderus

Nabídka tepelných čerapdel a ohřívačů vody Buderus

Editace - 27.01.2015

Ceníky ohřívačů vody Buderus s integrovaným tepelným čerpadlem pro rok 2015. Rozšířená nabídka paketů Buderus s tepelnými čerpadly a cenově zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Logatherm.

Technická data ohřívačů vody Buderus

Technická data ohřívačů vody Buderus

Editace - 22.02.2014

Tepelné čerpadlo Logatherm WPT 270 pro ohřev teplé vody značky Buderus získává energii pro optimální ohřev teplé vody přímo ze vzduchu: buď ze vzduchu v místnosti, nebo ze vzduchu venkovního. Prohlédněte si jeho technická data.

Technická data ohřívačů vody Ochsner

Technická data ohřívačů vody Ochsner

Editace - 22.02.2014

Špičková technologie v exkluzivním designu v propojení s technikou budoucnosti ohřívá hospodárně TV každou minutu, každý denní i noční čas. To všechno z obnovitelných zdrojů za každého počasí. Prostudujte si technické specifikace Ochsner ještě dnes!

Solární regulace

Solární regulace

Editace - 06.10.2013

Solární regulace je důležitý prvek, který zásadním způsobem ovlivňuje energetickou ziskovost soustavy. Tyto prvky slouží k vyhodnocení požadovaných teplot jednotlivých spotřebičů, spotřebiče (AKU nádoba, zásobník TV, topný okruh, bazénový okruh,...) a dle aktuální teploty na kolektoru, případně dle čidla oslunění / předpovědi počasí se reguluje funkce celé soustavy. Při nedostatečném osvitu je spínána bivalence v podobě elektro patrony, elektro kotle, plynového kotle, automatického kotle, tepelného čerpadla.


* Váš dotaz

* Váš e-mail

* Vaše bydliště (orientačně)

* Odeslat dotaz