3 lidi online
mail bures@bures-instalace.cz adresa Slatina n. Úpou 241
Krkonošský veletr Trutnov 2018- 27, 28.4.2018

Krkonošský veletr Trutnov 2018- 27, 28.4.2018

Editace - 29.04.2018

V termínu 27- 28.4.2018 se budeme účastnit výstavy v Trutnově. Vystavovat budeme kotel fi. Benekov a tepelné čerpadlo fi Hotjet. Přijdťe na výstavu a soutěžte s námi o dárek v hodnotě 3000,-kč.

Nacházíte se zde: Bureš-instalace » Kotle » Prioritní osa 2
Prioritní osa 2

Prioritní osa 2

Editace - 13.06.2013

V současnosti jsou k dispozici dva různé druhy dotací. Prioritní osa 2 a Program na Kotlíkové dotace. Prioritní osa 2 - vyhlašuje Operační program Životní prostředí s podporou EU

V rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP) je definována tzv. Prioritní osa 2, v rámci které jsou podporovány investice snižující emise, především prachu. V roce 2011 byly v rámci této prioritní osy vyhlášeny 2 výzvy, z nichž jedna alokovala 4,5 miliardy Kč pro Moravskoslezský kraj (žádosti bylo možné podávat do 20.12.2011) a dalších 4,5 miliardy Kč pro zbytek ČR (žádosti bylo možné podávat do 30.11.2011). Hlavním cílem dotace je snížení imisní zátěže obyvatelstva.
Protože okruh žadatelů o peníze z této výzvy byl malý a peníze se nedařilo čerpat, došlo v průběhu roku 2011 k zásadní úpravě pravidel, především k rozšíření okruhu potenciálních žadatelů a také k rozšíření dotovatelných technologií.

Na co přesně můžeme získat podporu?

Jedná se o podporu pořízení spalovacího zdroje (kotle), splňující tyto podmínky:

 • Jmenovitý tepelný výkon nesmí přesahovat 5MW
 • Splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy
 • Do projektu lze zahrnout případné zlepšení energetických vlastností obálky budovy včetně výměny otvorových výplní.
 • Současně je podpořena rekonstrukce otopné soustavy fixní částkou 5tis.Kč na 1kW výkonu zdroje.

Kdo může žádat o podporu?

Podpora není určena domácnostem, ale větším objektům:

 • Podnikatelské subjekty - fyzické osoby (vždy však musí být vlastníky objektu - tedy mít ho v majetku)
 • Obce a města
 • Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst
 • Příspěvkové organizace a organizační složky krajů
 • Svazky obcí
 • Kraje
 • Státní podniky a organizace
 • Občanská sdružení
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 97% obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
 • Družstva
 • Veřejné a státní vysoké školy
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Všichni příjemci s ekonomickou činností (družstva typu jednota, s.r.o. a FO podnikající) mohou dostat reálnou dotaci ve výši 60% schválené dotace. Dotace 90% platí pouze pro obce, kraje, příspěvkové organizace, neziskovky a církve.

Jaké jsou termíny pro podání žádostí?

Prioritní osa 2 bude vyhlášena od 1.3.2012 a příjem žádostí bude trvat do 31.8.2012. Příjem žádostí bude kontinuální, budou tedy posuzovány průběžně podle toho, kdy budou podány.

Jak bude probíhat žádost o dotaci?

Zpracování kompletní dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci může trvat cca 1 měsíc.
Před rozhodnutím o přiznání dotace:

 • Zpracování projektové dokumentace včetně TZB
 • Vydání územního souhlasu stavebním úřadem
 • Zpracování energetického auditu, rozpočetu akce
 • Zajištění stanoviska Krajského úřadu
 • Podání žádosti o dotaci na krajském pracovišti SFŽP

Po vydání rozhodnutí o přiznání dotace:

 • Zpracování zadávací dokumentace pro VŘ
 • Provedení výběrového řízení včetně vyhodnocení ve spolupráci s příjemcem dotace
 • Technický dozor investora
 • Monitoring akce a závěrečné vyhodnocení

Stejně jako v Programu Zelená úsporám se při rozjetí prioritní osy 2 hlásilo v roce 2011 o dotaci málo žadatelů a byl velký převis nabídky peněz. Stejně jako u Zelené úsporám došlo proto v průběhu programu ke zmírnění pravidel (rozšíření okruhu žadatelů) a jakmile se firmy naučily žádosti zpracovávat, v relativně krátkém čase došlo k přečerpání nabízených peněz.

Jaká bude výše dotace?

 • Zpracování PD, auditu, podání žádosti, zadávací dokumentace, výběrové řízení, monitoring akce, technický dozor investora a závěrečné vyhodnocení akce jsou uznatelné náklady hrazené Státním fondem životního prostředí v celkové výši 8% přiznané dotace.
 • Projektová dokumentace a energetický audit se hradí před podáním žádosti, ostatní až po rozhodnutí SFŽP.
 • Celková výše dotace je určena z tzv. uznatelných nákladů na akci vyplývajících z oceněného výkazu výměr (rozpočtu) k akci.
  Celková výše dotace činí 90%.
  Od této výše se odečte jako neuznatelný náklad úspora vzniklá opatřením za období 5 let.
 • Reálná výše dotace tedy činí 75 – 85%.
 • Za to získává investor zmodernizovaný objekt s nižší energetickou náročností a účinným zdrojem vytápění

Příklad - Základní škola v obci do 1000 obyvatel

Příklad - Základní škola v obci do 1000 obyvatel

Celková přiznaná výše dotace určená z uznatelných nákladů na akci vyplývajících z oceněného výkazu = 4.800 000,-Kč
Projektová příprava 8% = 384 000,-Kč (přičítá se k dotaci)
Celková úspora za 5 let 309 000,-Kč (odečítá se z výše dotace)
Skutečná výše dotace: 4.800 000(celkové náklady) – 309 000(úspora za 5 let) = 4.491 000 x 0,9(dotace 90%) = 4.041 900 (reálná dotace je tedy 84,2%) + 384 000 (projektová příprava)
Vysoutěžená cena 4.300.000,-Kč
Vlastní prostředky tedy činí 258 100,-Kč
Zisk: levnější provoz a "nová" škola

Před podáním žádosti:

 • Zpracování PD 50.000,-Kč
 • Zpracování energetického auditu 50.000,-Kč

Po rozhodnutí o přiznání dotace:

 • Podání žádosti 80.000,-Kč
 • Administrace (zadání VŘ, VŘ, monitoring, závěrečná zpráva) 45.000,-Kč
 • Prováděcí dokumentace 80.000,-Kč
 • Technický dozor investora 65.000,-Kč

Související články:

Automatický kotel české produkce- Benekov K

Automatický kotel české produkce- Benekov K

Editace - 04.10.2017

Automatický kotel na spalování pelet. Obsahuje automatické zapalování, díky unikátní kontrukci hořáku je umožněno spalování pelet horší kvality.

Benekov B20

Benekov B20

Editace - 08.04.2017

Automatický kotel Benekov B20 - novinka na trhu. Výkon 19kW, účinnost až 94%, zásobník 280l, 4. Třída, příkon pouhých 33W.

Benekov C37, C57

Benekov C37, C57

Editace - 27.01.2017

Nové modely kotlů BENEKOV C37 (jmenovitý výkon 35 kW) a BENEKOV C57 (jmenovitý výkon 49 kW).** Oba modely jsou certifikovány samostatně pro spalování dřevních pelet a hnědého uhlí ořech 2. U obou paliv kotle splňují parametry Ekodesignu. Využité řídící jednotky u kotlů jsou Climatix PREMIUM nebo Climatix EXCLUSIVE.

Benekov- Ceník 2017

Benekov- Ceník 2017

Editace - 27.01.2017

Cenik Benekov platný k 27.01.2017 ke stžení

Kotlíkový expert- návrh, instalace, servis tepelné techniky. 17 let na trhu. Kotlíkové dotace 2016

Kotlíkový expert- návrh, instalace, servis tepelné techniky. 17 let na trhu. Kotlíkové dotace 2016

Editace - 23.01.2017

Kompletní dodávky v oboru tepelné techniky od návrhu, instalace, servisu, prodloužené záruky. Dále taká zajišťujeme vyřízení kotlíkových dotací - praxe ve vyřizování.

Benekov C17 - certifikace na uhlí v Ekodesignu

Benekov C17 - certifikace na uhlí v Ekodesignu

Editace - 23.01.2017

Benekov C17 je certifikován v Ekodesignu při spalování uhlí 100%.

Ekoscroll- Alfa- provedení 2017

Ekoscroll- Alfa- provedení 2017

Editace - 05.01.2017

Automatické kotle Ekoscroll - provedení 2017


* Váš dotaz

* Váš e-mail

* Vaše bydliště (orientačně)

* Odeslat dotaz