2 lidi online
mail bures@bures-instalace.cz adresa Slatina n. Úpou 241
Krkonošský veletr Trutnov 2018- 27, 28.4.2018

Krkonošský veletr Trutnov 2018- 27, 28.4.2018

Editace - 29.04.2018

V termínu 27- 28.4.2018 se budeme účastnit výstavy v Trutnově. Vystavovat budeme kotel fi. Benekov a tepelné čerpadlo fi Hotjet. Přijdťe na výstavu a soutěžte s námi o dárek v hodnotě 3000,-kč.

Nová Zelená úsporám 2015

Nová Zelená úsporám 2015

Editace - 21.05.2015

Nová Zelená úsporám 2015 - 2. výzva pro rodinné domy. Prostudovali jsme aktuálně vydané Závazné pokyny dotačního programu. V článku jsou vypsány zásadní změny a novinky týkající se nejen solárních systémů.

Změny týkající se solárních systémů

 • Jednotná výše podílu podpory 50 % u všech realizovaných opatření.
 • U solárních systémů se nezměnily maximální výše podpory.
 • Dotace na zpracování odborného posudku max. 15 % z dotace na opatření a max. 5000 Kč.
 • Solární systémy musí splňovat stále stejné parametry.
 • U stávajících staveb zrušena podmínka 350 m2 vytápěné plochy. Vyžadováno pouze u novostaveb.
 • Projednání se stavebním úřadem není vyžadováno.
 • Vyžadováno projednání s orgánem památkové péče u památkově chráněných budov.
 • Výpis z katastru nemovitostí ne starší než 90 dní v originále nebo prosté kopii.
 • Faktury, potvrzení o úhradě, soupis prací v originále nebo prosté kopii.
 • Energetické hodnocení může provést i autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí o dotaci Nová Zelená úsporám probíhá od 15.května 2015 do 31. října 2015

Další zajímavé změny:

 • U výměny zdroje tepla se nezměnily maximální výše podpory.
 • U výměny zdroje tepla zůstává podmínka energetické náročnosti 150 kWh/m2a/rok.
 • Akumulace o objemu min. 20 litrů/kW nemusí být vyžadována u automatických kotlů na biomasu.
 • Projednání se stavebním úřadem pouze u opatření oblastí A, B a podoblastí C.1.5 nebo C.2.5 (tepelné čerpadlo voda-voda) a C.1.6 nebo C.2.6 (tepelné čerpadlo země-voda).

Zrychlení administrace:

 • Zaslání dokumentů na Fond po elektronické evidenci žádosti do 5 dní.
 • Odstranění nedostatků zjištěných některou z kontrol do 30 dní. Výzvy zasílány emailem.
 • Vyrozumění o akceptaci žádosti bez nedostatků zpravidla do 6 týdnů od evidence žádosti.
 • Vyrozumění o registraci žádosti po doložení realizace bez nedostatků zpravidla do 3 týdnů.
 • Dokumenty dokládající realizaci opatření se doručují na krajské pracoviště Fondu, které žádost administruje.

V dokumentu ke stažení je selekce z oficiálních podmínek SFŽP pro oblast podpory C.

Úplné znění naleznete na oficiálních stránkách Programu.

Pro získání dotace na tepelné čerpadlo v oblasti C.2 musíte splnit tato tři kritéria:

 • Váš současný hlavní zdroj tepla na vytápění budovy je elektrický kotel nebo kotel na spalování černého uhlí, hnědého uhlí, uhelných briket, koksu či mazutu a dle norem nedosahuje parametrů pro 3.emisní třídu.
 • Měrná spotřeba tepla vašeho domu musí být do 150kWh/m². To platí tehdy, pokud současně nežádáte o dotaci na zateplení domu (oblast C.1)
 • Budova, na kterou je poskytnuta podpora, musí splňovat definici rodinného domu po celou dobu udržitelnosti. Rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely programu považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt.

Související články:

Automatický kotel české produkce- Benekov K

Automatický kotel české produkce- Benekov K

Editace - 04.10.2017

Automatický kotel na spalování pelet. Obsahuje automatické zapalování, díky unikátní kontrukci hořáku je umožněno spalování pelet horší kvality.

Benekov B20

Benekov B20

Editace - 08.04.2017

Automatický kotel Benekov B20 - novinka na trhu. Výkon 19kW, účinnost až 94%, zásobník 280l, 4. Třída, příkon pouhých 33W.

Benekov C37, C57

Benekov C37, C57

Editace - 27.01.2017

Nové modely kotlů BENEKOV C37 (jmenovitý výkon 35 kW) a BENEKOV C57 (jmenovitý výkon 49 kW).** Oba modely jsou certifikovány samostatně pro spalování dřevních pelet a hnědého uhlí ořech 2. U obou paliv kotle splňují parametry Ekodesignu. Využité řídící jednotky u kotlů jsou Climatix PREMIUM nebo Climatix EXCLUSIVE.

Benekov- Ceník 2017

Benekov- Ceník 2017

Editace - 27.01.2017

Cenik Benekov platný k 27.01.2017 ke stžení

Kotlíkový expert- návrh, instalace, servis tepelné techniky. 17 let na trhu. Kotlíkové dotace 2016

Kotlíkový expert- návrh, instalace, servis tepelné techniky. 17 let na trhu. Kotlíkové dotace 2016

Editace - 23.01.2017

Kompletní dodávky v oboru tepelné techniky od návrhu, instalace, servisu, prodloužené záruky. Dále taká zajišťujeme vyřízení kotlíkových dotací - praxe ve vyřizování.

Benekov C17 - certifikace na uhlí v Ekodesignu

Benekov C17 - certifikace na uhlí v Ekodesignu

Editace - 23.01.2017

Benekov C17 je certifikován v Ekodesignu při spalování uhlí 100%.

Ekoscroll- Alfa- provedení 2017

Ekoscroll- Alfa- provedení 2017

Editace - 05.01.2017

Automatické kotle Ekoscroll - provedení 2017


* Váš dotaz

* Váš e-mail

* Vaše bydliště (orientačně)

* Odeslat dotaz