2 lidi online
mail bures@bures-instalace.cz adresa Slatina n. Úpou 241
Krkonošský veletr Trutnov 2018- 27, 28.4.2018

Krkonošský veletr Trutnov 2018- 27, 28.4.2018

Editace - 29.04.2018

V termínu 27- 28.4.2018 se budeme účastnit výstavy v Trutnově. Vystavovat budeme kotel fi. Benekov a tepelné čerpadlo fi Hotjet. Přijdťe na výstavu a soutěžte s námi o dárek v hodnotě 3000,-kč.

Druhy slunečních kolektorů

Druhy slunečních kolektorů

Editace - 20.06.2011

Můžeme rozlišit několik druhů solárních kolektorů. Dle teplonosné látky, dle způsobu zakrytí, zasklení, dle tlaku výplně, dle materiálu absorbéru, dle konstrukce.

Rozlišují se tyto druhy slunečních kolektorů:

 • Dle teplonosné látky
 • Kapalinové solární kolektory
 • Vzduchové solární kolektory
 • Dle způsobu zakrytí, zasklení
 • Solární kolektory bez zasklení
 • Jednoduché solární kolektory
 • Vícevrstvé solární kolektory
 • Struktura
 • Dle tlaku výplně
 • Atmosferický solární kolektor
 • Podtlak - vákuový solární kolektor
 • Přetlak plynu
 • Dle materiálu absorbéru
 • Plastový solární kolektor
 • Kovový neselektivní solární kolektor
 • Kovový selektivní solární kolektor
 • Akumulační solární kolektor
 • Dle konstrukce
 • Ploché solární kolektory
 • Trubkové solární kolektory
 • Koncetrační solární kolektory

V ČR se nejčastěji montují solární kapalinové kolektry

Rozlišení solárních kapalinových kolektorů

 • Plochý nekrytý solární kolektor - např. plastová rohož pro sezónní ohřev bazénové vody
 • Plochý neselektivní solární kolektor, zasklený - např radiátor natřený načerno zasklený - sezónní předehřev vody
 • Plochý selektivní solární kolektor - zasklený deskový kolektor s aplikovaným selektivním povrchem
 • Plochý vákuový solární kolektor - deskový zasklený kolektor, uvnitř kolektoru je vytvořen podtlak vůči okolnímu tlaku
 • Plochý vákuový kolektor s inertním plynem - v vytvořen podtlak a aplikován plyn s nízkou tepelnou vodivostí zabraňující tepelným ztrátám, vnitřní a vnější kondenzaci kolektoru
 • Trubkový vákuový solární kolektor - může být přímo protékaná trubice (Regulus- KTU15), nebo tepelná trubice (Apricus)
 • Soustředující (koncetrační) solární kolektor - pomocí nějakého optického prvku dochází ke směrování slunečního záření na absorční plochu

Posloupnost výše uvedených kolektroů odpovídá taktéž cca investičním nákladům na pořízení.

 • Nejrozšířenějším instalovaným typem kolektorů jsou v ČR ploché atmosferické selektivní kolektory (cca 75 tis. m2). Tento typ solárních kolektorů se v ČR začal instalovat již před 30-ti lety.
 • V posledních letech stoupá se vzrůstající výrobou, poklesem pořizovacích cen, počet instalací trubkových vákuových solárních kolektorů, které dnes tvoří cca 20% trhu zasklených kolektorů (cca 17 tis. m2)- nárůst instalací těchto kolektorů je během několika posledních let.
 • Ve značně velkém poměru jsou instalovány jednoduché sezónní nezasklené kolektory pro ohřev bazénové vody, což dělá cca 50 tis. m2.

Související články:

Základní prvky solárních systémů

Základní prvky solárních systémů

Editace - 09.05.2015

Standardní prvky teplovodivé solární soustavy, které ovlivňují celkové výsledné využití soustavy a základní prvky sluneční soustavy, které mají zásadní vliv na účinnost přeměny dopadlé sluneční energie a velikost energie k dalšímu využití.

Porovnání fotovoltaiky a fototermiky pro ohřev vody

Porovnání fotovoltaiky a fototermiky pro ohřev vody

Editace - 07.04.2015

S využitím simulačního softwaru TRNSYS byly porovnány za srovnatelných podmínek odběru tepla a klimatických podmínek fotovoltaický systém (ve dvou variantách) a fototermický systém pro přípravu teplé vody. Na základě několika konkrétních nabídek bylo provedeno ekonomické porovnání.

Nový deskový kolektor Logasol SKS 5.0

Nový deskový kolektor Logasol SKS 5.0

Editace - 07.04.2015

Společnost Buderus na začátku roku 2015 přišla s novým typem deskového koletoru Logasol SKS 5.0 Jedná se o špičkový deskový kolektor s náplní inertního plynu pro solární ohřev teplé vody, bazénové vody a podporu vytápění.

Nabídka tepelných čerapdel a ohřívačů vody Buderus

Nabídka tepelných čerapdel a ohřívačů vody Buderus

Editace - 27.01.2015

Ceníky ohřívačů vody Buderus s integrovaným tepelným čerpadlem pro rok 2015. Rozšířená nabídka paketů Buderus s tepelnými čerpadly a cenově zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Logatherm.

Technická data ohřívačů vody Buderus

Technická data ohřívačů vody Buderus

Editace - 22.02.2014

Tepelné čerpadlo Logatherm WPT 270 pro ohřev teplé vody značky Buderus získává energii pro optimální ohřev teplé vody přímo ze vzduchu: buď ze vzduchu v místnosti, nebo ze vzduchu venkovního. Prohlédněte si jeho technická data.

Technická data ohřívačů vody Ochsner

Technická data ohřívačů vody Ochsner

Editace - 22.02.2014

Špičková technologie v exkluzivním designu v propojení s technikou budoucnosti ohřívá hospodárně TV každou minutu, každý denní i noční čas. To všechno z obnovitelných zdrojů za každého počasí. Prostudujte si technické specifikace Ochsner ještě dnes!

Solární regulace

Solární regulace

Editace - 06.10.2013

Solární regulace je důležitý prvek, který zásadním způsobem ovlivňuje energetickou ziskovost soustavy. Tyto prvky slouží k vyhodnocení požadovaných teplot jednotlivých spotřebičů, spotřebiče (AKU nádoba, zásobník TV, topný okruh, bazénový okruh,...) a dle aktuální teploty na kolektoru, případně dle čidla oslunění / předpovědi počasí se reguluje funkce celé soustavy. Při nedostatečném osvitu je spínána bivalence v podobě elektro patrony, elektro kotle, plynového kotle, automatického kotle, tepelného čerpadla.


* Váš dotaz

* Váš e-mail

* Vaše bydliště (orientačně)

* Odeslat dotaz